Ajankohtaista

Vuosikokouskutsu 2021

By 18.11.2021 No Comments

VUOSIKOKOUSKUTSU

Suomen Tiepalvelumiehet STM ry Vuosikokous

18.12.2021 klo: 13:00 Yhdistyksen kerhohuone

Kisällinkuja 1 A 1 00640 HELSINKI.

ASIALISTA

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkistajaa sekä muut toimihenkilöt.

   

 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

   

 3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

   

 4. Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä vuodelta.

   

 5. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.
 6. Päätetään tili -ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

   

 7. Esitetään ja vahvistetaan yhdistykselle tulo- ja menoarvio seuraavalle

  kalenterivuodelle.

   

 8. Määritetään jäsenmaksun suuruus

   

 9. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja seuraavalle kalenterivuodelle.

10.Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle.

 

11. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

 

12. Käsitellään hallituksen tai yhdistyksen jäsenten vuosikokoukselle

käsiteltäväksi jättämät asiat. Jäsenten tulee ilmoittaa käsiteltäväksi haluamansa asia kirjallisesti hallitukselle viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen yhdistyksen kokousta.

Kaikki kokousasia dokumentit on luettavissa osoitteessa:

https://tiepalvelumiehet.fi/vuosikokous2021/

Leave a Reply