Lähimmäisen hyväksi

”HYVÄÄ PÄIVÄÄ, VOIMMEKO OLLA AVUKSI”

Tuohon ystävälliseen toivotukseen ja avun tarjoamiseen sisältyy sen hyväntekeväisyyden perusajatus, jota Suomen Tiepalvelumiehet STM ry Suomen teillä vapaaehtoisesti harjoittaa. Sen lujassa yhteishengessä ja kaveruudessa on suuri voima lähimmäisenrakkauden ilmentymänä suomalaisessa liikenteessä.

Tiepalveluna hyväntekeväisyyttä harjoittavan vapaaehtoisjoukon yksi ryhmä on Suomen Tiepalvelumiehet STM ry. Tämä itsenäisesti toimiva, mihinkään emäjärjestöön kuulumaton tiepalveluyhdistys merkittiin yhdistysrekisteriin toukokuussa 1971.

Tiepalvelua harjoittaa Suomessa 4 eri tiepalvelujärjestöä. Jäsenmäärä STM:ssä on noin 50 jakaantuen Helsingin, Turun, Kouvolan, Kokkolan ja Joensuun alueille.

Polttoaineena halu auttaa

Tiepalvelu perustuu vapaaehtoisuuteen

Suomen Tiepalvelumiehet STM ry:n jäsenet eivät ota, eivätkä saa avustustyöstään mitään korvausta. Ainoastaan tarveaineista ja tarvikkeista saadaan avun tarvitsijaa veloittaa.

Tiepalvelu on ennalta ehkäisevää liikenneturvallisuustyötä. Monet vaaratilanteet ovat vältettävissä tiepalvelumiesten toiminnan ansiosta.

Voidaan kysyä, kuinka moni autettu huomaa ottaa selville mikä on se voima ja lähimmäisenrakkaus joka hänenkin katkenneen matkansa jälleen eteenpäin auttoi. Monasti autettu lausuu kiitoksen sanoja paikan päällä kun hänen ajoneuvoaan kunnostetaan. Matkan jälleen jatkuessa tämä avustus unohtuu, olkoon kysymyksessä jonkin suuren firman tai vaikkapa hyvin päättävässä asemassa olevan henkilön yksityisauto.

 

Turvallisuutta ja järjestystä

Suomen Tiepalvelumiehet STM ry on lisäksi erikoistunut urheilu- ja autokilpailujen turvallisuusviestityksen, sekä turistibussien paikoitukseen liittyvään liikenteen ohjaukseen.

Ohjaamme liikennettä myös tie- ja katuosuuksilla tapahtuvissa korjaus- ja tietöissä.

Yhdistyksellä on kymmenellä kovaäänisellä varustetut kuulutuslaitteet, jossa on myös musiikin toisto mahdollisuus sekä vhf viestintälaitteisto esim. autourheilun tai eri yleisötilaisuuksien turvallisuusviestitykseen.

Liikenneturvallisuuden esitaistelijat puhuvat liikenneturvallisuustyöstä, jonka yksi käytännön muoto on entistä enemmän taloudellisia voimavaroja vaativa tiepalvelu.