Ajankohtaista

Vuosikokouskutsu 2022

SUOMEN TIEPALVELUMIEHET STM ry

VUOSIKOKOUSKUTSU

Suomen Tiepalvelumiehet STM ry Vuosikokous
28.1.2023 klo: 13:00 Yhdistyksen kerhohuone
Kisällinkuja 1 AB 1 00640 HELSINKI

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkistajaa sekä muut toimihenkilöt.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
4. Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä vuodelta.
5. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.
6. Päätetään tili -ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
7. Esitetään ja vahvistetaan yhdistykselle tulo- ja menoarvio seuraavalle kalenterivuodelle.
8. Määritetään jäsenmaksun suuruus
9. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja seuraavalle kalenterivuodelle.
10. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle.
11. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
12. Käsitellään hallituksen tai yhdistyksen jäsenten vuosikokoukselle käsiteltäväksi jättämät asiat. Jäsenten tulee ilmoittaa käsiteltäväksi haluamansa asia kirjallisesti hallitukselle viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen yhdistyksen kokousta.

Kaikki kokousasiadokumentit ovat luettavissa osoitteessa:
Linkki: https://tiepalvelumiehet.fi/vuosikokous-2022/

Jos et pääse tulemaan paikalle kokoukseen, on siihen mahdollista osallistua myös TEAMS-yhteydellä. Linkin kokoukseen (sähköpostiin) saa pyytämällä kokouspäivänä ennen kokousta.
Linkki avautuu myös selaimeen, joten TEAMS-sovellusta ei tarvitse olla asennettuna omalle koneelle.

HALLITUS

Leave a Reply